Tai Či i zdravlje

Postavlja se pitanje kako je jedna borilačka veština postala toliko popularna medju svim generacijama i skoro izgubila svoj borilački a dobila terapeutski – isceljujući karakter. Ova tema zahteva daleko veći prostor pa ću ovde navesti samo neke suštinske stvari vezane za Tai Či kao putu ka boljem zdravlju.

Kao prvo, sve kineske borilačke veštine su zasnovane na unutrašnjoj energiji (Ći – Qi) a, Tai Či je jedan od tri predstavnija tzv. meke škole koji posebnu pažnju posvećuju ovoj životnoj energiji i njenom balansu i harmoniji sa okolinom.

Ći kroz naše telo putuje kroz meridijane koji povezuju sve vitalne delove našeg tela omogućujući mu nesmetano funkcionisanje. Kineska tradicionalna medicina smatra da do nastanka bolesti dolazi kao posledica lošeg protoka ći-ja i krvi, ali i kao posledica disbalansa našeg tela i uma sa okolinom.

meridian
Prikaz jednog od energetskih meridijana sa naznačenim glavnim tačkama

Zatim, spori pokreti u Tai Či formama doprinose pravilnom i dubokom disanju a i uravnotežuju otkucaje srca.

Sami pokreti dovode do istezanja mišica, uvrtanja zglobova i čine veoma efikasne vežbe za razgibavanje, a kružni pokreti strukom koji su osnova Tai Či-ja prosto masiraju unutrašnje organe i podstiču ih na rad i aktiviranje. Fokusiranje na pokrete dovodi i do opuštanja uma čime se čovek oslobadja stresa nakupljenog tokom redovnih aktivnosti.

Ovo su samo neke od predosti redovnog vežbanja Tai Či-ja i on danas u pravom smislu postaje put do boljeg zdravlja.