Ći gong predstavlja spoj vežbi disanja, pokreta i meditacije, sa ciljem jačanja unutrašenje enegije (ći) i na taj način doprinosi zdravlju i harmoniji čoveka sa univerzumom.

Ći gong nas uči kako da sopstvenim snagama dovedemo Jin i Jang ravnotežu i na taj način omogućimo nesmetan protok enrgije (ći) kroz naše telo.

Jin (Yin - 阴) i Jang (Yang - 阳) - dve osnove sile koje su sadržane u svemu u univerzumu, predstavljaju jedna drugoj suprotnost i međusobno se nadopunjuju.

 
yinyang
TaiJiTu (太极图) - simbol kojim se predstavlja princip Jin-Janga

Ći gong (qi gong - 气功) u prevodu znači:

Ći - vazduh, gas, energija

Gong - vrlina, zasluga, dostignuće

Postoji na stotine različitih vežbi ći gonga, od veoma jednostavnih koje se izvode u sedećem položaju, do veoma složenih.

Vežbe ći gonga su u neraskidivoj vezi sa kineskim borilačkim veštinama, gde su korišćene kao način da se na protivnika deluje spojem snage i energije, a i kao zaštita od napada protivnika. Čak se po jednoj od podela kinske borilačke veštine grupišu na meke i tvrde u zavisnosti koliku pažnju poklanjaju upotrebi unutrašnje energije (ći) i njenom jačanju kroz ći gong.

 

qigong1
Slika 1 - Početna pozicija
qigong2
Slika 2 - Pozicija u toku vežbe ći gong-a
  Na slikama 1 i 2 su prikazana dva karakteristična položaja iz ći gong vežbi. Slika 1 prikazuje početni i krajnji položaj u ći gongu, dok slika 2 predstavlja element iz jedne od osnovnih ći gong vežbi.