Nan Quan (Nan Ćuen) ili u prevodu "južna pesnica" u opštem smislu predstavlja stilove nastale na području južne Kine.
 
Postoje različita tumačenja ovog naziva. Neki poznavaoci Nan Quan vide kao zaseban stil, neki ga smatraju kao skup više različitih stilova, dok se danas pod ovim nazivom veoma često podrazumeva deo modernog Wu Shu-a.

Smatra se da je tradicionalni Nan Quan nastao u periodu Ming dinastije (1368-1644g).

U poznatije predstavnike južnih stilova spadaju:

  • Hong Jia Quan (Hung Gar)
  • Cai Jia Quan
  • Liu Jia Quan
  • Li Jia Quan
  • Mo Jia Quan
  • Cai Li Fa Quan (Choy Lay Fut)
  • Hu He Shuang Xing Quan (Tigar and Ždral)
  • Hakka Quan
  • Baimei Quan (Bela obrva)
  • Yong Chun Quan (Wing Chun)...
 
Video prikazuje deo jedne od formi tradicionalne škole Nan Quan-a: