taiji32mac-dulifanci

Tai či 32 mač forma je kreirana 1957. godine od strane majstora Li Tianji-a (tvorca popularne 24 forme) i prihvaćena od strane Kineskog nacionalnog komiteta za sport. Nastala je na osnovu forme sa mačem iz Yang stila tai čija i sastoji se od 32 elementa podeljena u četiri sekcije sa po osam elemenata.

taiji32mac-zuogongbulan

Iako pojednostavljena, zadržala je sve karakteristike tradicionalne forme i kao takva predstavlja dobru polaznu osnovu za naprednije tai či forme sa mačem, ali i kao odlično rešenje za one koji žele da bez prevelikih zahteva vežbaju formu sa mačem. Zbog ovih osobina ova forma je našla svoje mesto u početnoj grupi u našem klubu, ponekad, na zahtev polaznika i kao prva forma sa kojom se susreću novi članovi.