Sam trenutak kao i mesto nastanka Kung Fu-a, odnosno kineskih borilačkih veština, teško je odrediti. Kao značajan trenutak u razvoju Kung Fu-a navodi se dolazak indijskog budiste Bodidarme (poznat i pod imenom Da Mo), oko 520. god. u manastir Shaolin (Shaolin – ime manastira u Honan provinciji u NR Kini, koga mnogi smatraju za kolevku Kung Fu-a; Shaolin u prevodu znači – Mlada šuma).

shaolin-location

Bodidarma je dolaskom u manastir zatekao monahe koji su, iako duhom veoma jaki, bili fizički iscrpljeni dugotrajnim meditacijama. Da bi im pomogao da unaprede svoje fizičke sposobnosti, predstavio im je sistem vežbi nazvan "18 ruku Lo Han-a" (vežba 18 pokreta). Ovaj sistem vežbi koji je sadržavao i elemente samoodbrane mnogi smatraju za početke kineskih borilačkih veština. Za Bodidarmu se vezuju mnoge legende i on zauzima veoma značajno mesto u istoriji samog manastira i u istoriji kineskih borilačkih veština. Jedna od legendi govori da je toliko dugo meditirao u jednoj pećini u blizini manastira da se na zidu pećine utisnuo obris njegove senke i taj trag i dan-danas stoji tamo.

Bodhidharma
Bodhidharma - Da mo

Vežbe koje je Bodidarma pokazao monasima poslužile su kao osnova za nastanak mnogih stilova medju kojima je jedan od prvih takozvani stil pet životinja (tigar, leopard, zmija, ždral, zmaj) iz koga su nastali mnogi poznati Kung Fu stilovi tzv. Shaolin-ske škole. Oponašanjem pokreta životinja prilikom izvodjenja tehnika jedno je od obeležja po kojima su kineske borilačke veštine postale čuvene i prepoznatljive.

5-animals
Pet životinja

Sam položaj manastira, koji je bio izložen mnogim napadima spolja a predstavljao je utočište mnogima, primorao je njegove stanovnike da usavršavaju boričke veštine sa oružjem i bez njega, kao bi uspeli da se odbrane. Sam manastir je nekoliko puta bio razaran, što je dovelo do toga da ga mnogi monasi napuste i širom Kine prenose svoje znanje borilačkih veština.

Iako je nesumnjivo velika zasluga indijskog monaha Bodidarme i monaha iz Shaolina, veliki broj Kung Fu stilova nastaje nezavisno, na širokom području NR Kine. Mnogi nisu čuli za postojanje tzv. južnog Shaolina, manastira u provinciji Fujian koji je takodje bio jedan od pokretača razvoja kineskih borilačkih veština.

Danas u NR Kini postoji na stotine Kung Fu stilova, od međusobom bliskih do veoma različitih.