Glavni trener Wushu kluba Laohu, Ivan Peršaj, učestvovao je na Chen taiji seminaru u Sloveniji. Seminar je organizovan od strane Chen taiji saveza Slovenije na čelu sa Markom Bedinom.
Treninge je vodio kineski majstor Fu Nengbin (12-ta generacija majstora Chen taijia) uz asistenciju kineskog majstora Zhou Dehua.