Facebook event: Chen tai chi seminar - Novi Sad 2015

Pozivamo Vas da iskoristite izuzetnu priliku i prijavite se za učešće na Chen tai či seminaru – Novi Sad 2015. Seminar u organizaciji Wushu kluba Laohu iz Novog Sada, a pod vođstvom majstorice Wei Jinhua iz Šangaja – NR Kina, će se održati 7, 8, 10, 11.  i 12. novembra 2015. u Novom Sadu.

We are pleased to invite you to participate at Chen tai chi seminar that will take place in Novi Sad, Serbia from November 7th, 8th, 10th, 11th and 12th. Seminar is organized by Laohu wushu club Novi Sad and guided by Master Wei Jinhua from Shanghai, China.

 

 

Tokom petodnevnog seminara (sa po 4 sata treninga dnevno) bićete u prilici da naučite osnove Chen stila tai či-a, vežbate na način kako se to vekovima radi u Kini, steknete nova znanja vezana za ovu drevnu veštinu i time poboljšate kvalitet svog života.

Program seminara je tako koncipiran da na njemu mogu učestvovati takoreći svi, od apsolutnih početnika pa do iskusnijih vežbača tai či-a.

Reklamni poster možete pogledati ovde:

Info plakat

Formular za prijavu se može preuzeti sa sledeće lokacije:

Prijava za seminar

During five-day seminar (with 4 hours of training per day) you will have opportunity to learn foundation of Chen tai chi, to train like tai chi was trained in China for more centuries, to acquire new tai chi skills and in that way to improve your quality of life.

Program of seminar is carefully created to allow participation of almost everyone, from complete beginners to advanced tai chi practitioners.

Promotional poster can be viewed at: 

Info poster    

Application form can be downloaded from:

Application form