Fotografije sa Chen taiji seminara održanog u novembru 2014. u Novom Sadu pod vođstvom majstorice Wei Jinhua